Què hem fet?

Barris i voreres

Millora de la Plaça des Pla

La idea de millora de la Plaça des Pla (el Tennis) sorgeix d'una proposta f e ta a tr a vés de la participació al pressupost de 2017.El projecte concret, però, s'ha definit a partir de la consulta amb el veïns, que han tingut l'oportunitat de manifestar les se ves preferències en relació a les actuacions que s'hi havia de fer. La reforma, que es portarà a terme de manera immediata, té com a prioritats millorar la segur e tat, fer compatibles els diferents usos que s'hi porten a terme i aconseguir que un espai molt utilitzat pels veïns sigui un espai confortable.
Plaça des Pla