Candidats/tes

13. Júlia Gironès Ors

13. Júlia Gironès
13. Júlia Gironès

La Júlia és estudiant de Ciències Polítiques. Actualment compagina els estudis amb la feina de tècnica a la seu nacional d’Òmnium cultural. Actualment és la portaveu del Jovent Republicà de Palamós.

"És molt comú veure persones joves amb estudis superiors i amb una excel·lent formació que no ens podem dedicar a allò que hem estudiat. Són diversos els factors que fan que això sigui així i el requeriment d’ uns certs anys d’ experiència per part de les empreses n’ és un d’ ells. 

Una gran part dels que hem estudiat un grau universitari ens sembla gairebé impossible aconseguir experiència mentre estem estudiant. La majoria, durant la temporada d’ estiu, treballem per poder pagar una carrera universitària amb preus abusius, i sovint, en el cas dels joves de municipis com Palamós, ho fem en treballs relacionats amb el tercer sector (restaurants, hotels, gelateries, etc.). La situació actual fa que dedicar temps a pràctiques relacionades amb el teu perfil professional només sigui accessible si disposes de recursos econòmics per poder-te permetre pràctiques no remunerades.

La manca d'opcions per a realitzar pràctiques relacionades amb els estudis genera una roda amb conseqüències com pot ser la manca de persones joves als llocs de decisió.

Resulta una necessitat acabar amb aquesta desigualtat d’ oportunitats, i invertir esforços en facilitar als joves unes bones experiències que projectin el nostre present i futur professional. És per això que proposem un programa de promoció d’ opcions per a fer pràctiques i col·laboracions remunerades de els joves i les joves palamosines com a opcions per a acumular experiència en sectors vinculats a les nostres línies formatives"