Candidats/tes

20. Alba Salvador Moreno

20. Alba Salvador
20. Alba Salvador

L’Alba va cursar el grau de filologia catalana i forma part de l’executiva local d’ERC Palamós.

 “L'habitatge és un dret i no un luxe.

A dia d'avui a la nostra vila, accedir a un habitatge digne no és una tasca fàcil. Els sous i les pensions no van de la mà del preu dels lloguers i, això fa que molts joves acabin marxant a viure a pobles d'interior on el nivell de vida és més realista.

La gent gran en canvi, s'han de conformar en quedar-se en habitatges amb barreres que els dificulta el dia a dia: com escales, viure lluny dels serveis i en zones amb pujades.

A Palamós hem d'impulsar un lloguer just, social i assequible per a aquells amb més dificultats per a accedir-hi. No volem marxar del nostre poble per poder tindre un habitatge digne. I tot això ho hem de fer sense deixar mai de banda les garanties de cares als propietaris”.