Propostes

La justícia social, un pilar per a generar oportunitats i cohesió

ACCIÓ SOCIAL, HABITATGE I NOVA CIUTADANIA

La justícia social, un pilar per a generar oportunitats i cohesió
La justícia social, un pilar per a generar oportunitats i cohesió

Un Palamós i Sant Joan que garanteixi oportunitats a les persones en la seva trajectòria de vida, impulsi la cohesió, atengui les emergències socials amb diligència i disposi de l’estructura i recursos necessaris per atendre i prevenir exclusió social.

 

Atenció a les persones més vulnerables en situacions d’emergència i serveis de prevenció a l’exclusió i suport al progrés en el projecte de vida

 • Intervenció municipal en la prestació dels serveis socials adreçats a persones amb risc en totes les etapes de la seva vida (atenció domiciliària, atenció a casos d'emergència social, centre obert, atenció psicològica...)

 • Facilitar l'equitat d’accés a la formació complementària (extraescolars) mitjançant ajuts que garanteixin l’accés a tothom.

 • Promoure la participació i la vida activa de la gent gran vetllant per l'oferta d’activitats diverses i participació en la vida associativa local. Treballar per minimitzar la solitud de les persones grans.

 • Continuïtat en l'aplicació de la fiscalitat progressiva i altres mesures, com ajudes per al pagament de l’IBI, de les taxes de la llar d'infants,ajuda per a llibres, bonificacions i exempcions de caràcter social.

 • Taula de diferents agents per impulsar acompanyament als malalts de salut mental i el seu entorn, itineraris i coordinació de serveis.  

 • Adquisició d’habitatges d’emergència social, com a mesura temporal en el suport a situacions d’extrema necessitat

Treball transversal en la prevenció de les conductes sexistes i l’erradicació de la violència masclista

 • Eradicació de la violència masclista. Coordinació municipal en els programes de prevenció i atenció a la víctima, derivades de conductes sexistes. Creació d’un grup de treball per prevenir la violència de gènere.

 • Creació d’una eina tecnològica (APP) com a eina dissuasòria i d’autoprotecció de les possibles víctimes, amb connexió directa amb els serveis de seguretat i amb l’entorn proper (“no vaig sol/a a casa”).

 • Transversalitat de la perspectiva feminista en les polítiques públiques.

 

Impulsar promocions d’habitatge social a partir de la fórmula de cooperativa en règim de cessió d’ús

 • Impuls de les dinàmiques cooperativistes com a forma d’organització social i, especialment, en l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Primera promoció de 34 habitatges cooperatius en solar municipal al costat del pont de ferro, amb prioritat per a joves, i disposició d’un segon solar de 17 habitatges per seguir desenvolupant el model.

 

Mesures per fomentar el lloguer tot l’any, a preus assequibles i desenvolupar els marges de l’actual llei de l’habitatge per al lloguer social

 • Revisió de les taxes referents a pisos turístics i aplicació d’iniciatives complementàries per fomentar lloguer de tot l’any. Creació d’una borsa local de lloguer assequible d’habitatge habitual, que ofereixi condicions i garanties als propietaris

 • Seguir treballant per passar pisos buits a opcions de lloguer social, i desenvolupar programes per impulsar formes d’accés a l’habitatge assequible com l’acompanyament de persones grans o pisos compartits. 

 

La participació de les persones de diferents orígens en objectius compartits és una eina de cohesió que ens enforteix com municipi

 • Incentivar la participació dels col·lectius de nova ciutadania a la vida local amb l’objectiu que tots els espais siguin el més representatius possibles del conjunt social. Atenció especial als col·lectius de dones.

 • Acompanyament en el procés migratori d’arribada i establiment del projecte de vida. Generació d’espais i moments d’interrelació (grups de conversa, voluntariat...)

 • Impuls d’iniciatives socials que promocionin la incorporació a la vida municipal (activitats socioculturals, espais de participació i decisió) dels col·lectius de nova ciutadania.

 • Informació i suport a l’exercici del dret a vot dels residents amb diversitat d’orígens.