Propostes

Dinamització econòmica responsable i amb identitat

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME

Dinamització econòmica responsable i amb identitat
Dinamització econòmica responsable i amb identitat

Un Palamós i Sant Joan que posa en valor els seus potencials i s’articula amb un model econòmic equilibrat on es generen llocs de treball estable i de qualitat.

Posar en valor el producte de proximitat en termes de sostenibilitat i qualitat: projecte estratègic “Palamós peix”. Nou edifici amb model renovat de mercat, a partir del producte de km0.

 • Estudi i debat per a l’ubicació del nou edifici del mercat i projecte participat d’un model renovat de mercat com a espai de promoció del producte de km0  i espai neuràlgic de vida social. Exploració per a la incorporació de nous serveis com la degustació, servei domicili...

 • Desenvolupar el projecte Palamós Peix com a eina per posar en valor el peix de Palamós com a producte propi de qualitat i per generar dinàmiques econòmiques diverses en tota la cadena de transformació (de la barca al plat). Seguir desenvolupant la marca de garantia “gamba de Palamós”  i les seves potencialitats.

 

Formació ocupacional personalitzada i suport a les noves iniciatives empresarials compromeses amb el territori.

 • Impuls de les cooperatives com a eina per a generar opcions d’ocupació més estables i amb major qualitat. Servei d’acompanyament a l’emprenador i/o futur cooperativista i fórmules per a compartir serveis entre iniciatives empresarials.

 • Dinamització de la borsa laboral pròpia (connectada amb el SOC), acompanyant els candidats en el desenvolupament del seu propi perfil professional i itinerari formatiu.

 • Programes de formació ocupacional i inserció laboral centrats en els grups més vulnerables (joves, +50). Itineraris formatius i programes de formació bàsica per a col·lectius amb risc d’exclusió.

 • Incentius per al naixement d’iniciatives empresarials i implantació de comerços especialment amb sensibilitat social i responsables amb el medi.

 

Locals comercials oberts més enllà de temporada alta i mesures de mobilitat per fer possible espais comercials més continuus.

 • Connexió d’eixos comercials pacificats de trànsit, amb prioritat per als vianants, generant vida social més enllà de la vida comercial

 • Pla d’usos comercials per regular locals comercials buits. Foment d’un model de comerç propi basat en la proximitat, la qualitat i l’atenció al client, amb una mirada actualitzada (eines online, enviaments domicili...  )

 

Seguir impulsant la temporada mitja amb activitats de dinamització, millorant l’acollida dels visitants i oferint noves experiències d’oci.  Executar el projecte elaborat de connexió entre Castell i el nucli de Palamós pel camí de ronda litoral.

 • Consolidar, millorar i generar noves activitats per potenciar les èpoques de temporada mitja, tant per a l’oci dels palamosins com per a l’atracció de visitants. Estudi de públics potencials per a la promoció i captació estratègica de visitants.

 • Millores en la comunicació d’activitats al mòbil (agenda via whatsapp, difusió de l’App), difusió digital amb butlletins per interessos, pantalles led amb informació dinàmica. Presentacions de programes que permetin impactar als mitjans.

 • Consolidar els programes culturals que potencien valors arrelats localment (teatre, dansa, música) com a propostes atractives per a la dinamització local. Visualitzar els punts culturals d’interès (mapa).

 • Iniciatives coordinades per millorar l’acolliment i captació de visitants amb expectatives de natura activa, turisme esportiu, gastronòmic i familiar.  Procurar la implicació del sector privat, també, en les activitats de promoció que es fan al municipi.

 • Actualització de l’oferta d’activitats per a tots els públics i allargament de la temporada estival. Coordinació amb els diferents agents per a la promoció i  aprofundiment en els posicionaments familiar, gastronòmic, esportiu i natura activa.

 • Execució del camí de ronda entre el nucli de Palamós i Castell que ha de permetre un recorregut més accessible i proper al mar (ponts i passeres per allunyar el recorregut del pas de vehicles) i visualitzar el patrimoni natural i cultural  al llarg del camí (senyalització, vídeos de realitat virtual que permetin recrear p.ex. l’origen del castell de Sant Esteve)

 • Posicionament dins el pla de natura activa amb opcions diverses (paratge natural de Castell, Gavarres, vies verdes, esports de mar...)