Propostes

Municipi compacte, equilibrat i sostenible.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MEDI AMBIENT, GESTIÓ DE RESIDUS I ESPAI NATURAL

Municipi compacte, equilibrat i sostenible.
Municipi compacte, equilibrat i sostenible.

Un Palamós i Sant Joan on l’espai públic faciliti la convivència, amb més protagonisme per als vianants, pacificat de trànsit, més ciclable, segur, cívic, de creixement compacte i que contribueix de forma col·lectiva a la cura del medi.

 

Espai públic obert i transparent, que convidi a l’activitat social, especialment en les places. Ocupació de la via pública basada en la singularitat de locals i terrasses, que s’actualitzin al llarg del temps.

 • Seguir actuant en la reforma de places per potenciar la seva funció d’espai d’activitats socials i de convivència, i seguir desenvolupant espais de prioritat peatonal més pacificats de trànsit (p.ex. la connexió de Tauler i Servià amb Planassa)

 • Construcció de la nova estació d’autobusos a carrer Enric Vincke, que permetrà la transformació de Plaça Catalunya i dels carrers de l’entorn en un espai més amable i amb menys pressió de trànsit.

 • Espais públics amb connexió wifi gratuïta, també a l’aire lliure, per universalitzar l’accés a internet.

 • Regulació de les ocupacions de l’espai públic atenent la singularitat de locals i terrasses, a la vegada que seguir endreçant i promovent l’actualització i obrint pas als vianants.

 

Seguir posant a punt els carrers del municipi i elaborar el projecte consensuat del futur Passeig del Mar.  Sala de cerimònies per al tanatori.

 • Millora d’espais al tanatori per tal que compti amb sala de cerimonies. Espai als cementiris per recordar els fills no nats.

 • Seguir amb els plans de millora en l’estalvi energètic a la via pública (LEDS) i equipaments.

 • Seguir desenvolupant el pla d’asfaltatges i voreres per una millora continuada en el manteniment dels carrers, i desenvolupant projectes integrals a diferents barris. Seguir desenvolupant el projecte “zero barreres” per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

 • Disseny participat del futur Passeig del Mar. A la vegada, seguir actualitzant el Passeig a curt termini i actuar en la transició aparcament-platja gran (retirada del “muret” aparcament-platja).

 

Estratègies de futur per a un municipi equilibrat, sostenible i dinàmic econòmicament: zona d’activitats econòmiques, espai per al nou hospital, Pla Especial del Port de Palamós.

 • Obertura del pla territorial (Generalitat) per crear un espai d’activitats econòmiques (alternatiu a “La Pietat”), destinat a petites i mitjanes empreses i l’impuls dels “oficis”, que contempli una reserva de sòl per a la futura ubicació del  nou hospital amb possibilitat de créixer i de tenir millors connexions.

 • Defensar que el futur Pla Especial del Port contempli una major disponibilitat d’espais públics, noves opcions d’aparcament, una millora de la connexió Port-Municipi. Millora paisatgística i mediambiental de la façana marítima i camí de ronda Far-Pedrera; que les solucions que aporti siguin beneficioses per al l municipi i fetes amb el màxim consens possible.

 

Gestió dels residus amb compromís social, seguir impulsant l’educació ambiental per a la promoció del reciclatge i el civisme, així com mesures que permetin guanyar eficiència en els serveis de neteja i recollida de residus

 • Accions per tendir al residu 0, mesures amb consens per augmentar la recollida selectiva i situar-nos a nivell europeu, incentivant el compromís personal de cada ciutadà. Desenvolupar el Pla de Prevenció de Residus; accions per a la reducció (p.ex.,de bosses de plàstic) i la reutiltzació.

 • Millores al centre logístic de recollida de residus.

 • Eines per a la mecanització de serveis de neteja per guanyar eficiència i millorar impacte.

 • Accions per a la sensibilització ambiental, cura del medi i impuls del reciclatge.

 

Promoció de bons hàbits per al desenvolupament sostenible com l’ús de cotxes elèctrics, i accions de cura del medi com l’ús de boies ecològiques.

 • Promoció de l’ús de bicicletes en els serveis municipals i incorporació de vehicles elèctrics a la flota municipal. Xarxa de carregadors elèctrics per fomentar l’ús de vehicles no contaminants per part de la ciutadania.

 • Boies ecològiques per conservar la posidònia. Estudi d’insta·lació de nous biòtops (com a s’Alguer, per la promoció d’habitats marins). Accions per a desenvolupar la reserva de la biosfera a la Costa Brava.

 • Accions que permetin acabar d’assolir objectius locals de l’agenda 21; afrontar nous objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

 • Foment de l’ús de l’energia solar com a opció d’energia verda i com a solució per a combatre la pobresa energètica.

 

Acondicionar parc urbans i platges; millorar l’accessibilitat i ordenar usos en espais naturals (model Castell), per facilitar el contacte amb l’entorn i impulsar bons hàbits a la natura

 • Projectes estratègics en espais naturals, ordenant els usos (model Castell) per fer possible l’equilibri entre preservar i gaudir. Accessibilitat, continuïtat i recuperació de la vegetació autòctona (camí de ronda). Consolidació de camins rurals.

 • Seguir treballant en la connexió de la via verda, millora i difusió de possibles rutes d’interès. Desenvolupar el pla de mesures de prevenció d’incendis, i consolidar Mas Pere Tià com a centre cívic rural i porta d’entrada a les Gavarres

 • Millora en serveis de platges per facilitar l’accessibilitat, acollida i ús de l’entorn, i desenvolupar parcs urbans com a punts verds d’estada, trobada i gaudi dels ciutadans i visitants.

Model de mobilitat amb vies de sentit únic i xarxa de carrils bici urbans, que permetin un municpi amb menys motor. Opcions d’aparcament en zones complementàries i millora del transport públic.

 • Priorització de les vies d’un únic sentit, que donen més seguretat a vianants i ciclistes. Millores en la senyalització i xarxa de carrils bici urbans, amb major nombre d’aparcabiciletes i carregadors per a bicis elèctriques.

 • Seguir acondicionant espais per a l’aparcament (p. ex. zona Santiago Bañeras). Ús de tecnologia com a suport en l’ubicació i ocupació dels aparcaments (pantalles, informació al mòbil)

 • Treballar per a la creació d’una àrea de transport metropolità (ATM) al Baix Empordà i vetllar per la millora el servei de transport a la comarca. Reformular les línies de transport dins el municipi per fer-les més operatives a les necessitats de la gent.

 

Policia de proximitat i altres mitjans com la mediació o figures com l’agent cívic i educador de carrer que permetin actuar de forma preventiva en la convivència ciutadana

 • Figura de l’agent cívic durant tot l’any per al treball de valors i civisme al carrer. Treball de la segona activitat en la policia local per tenir agents destinats a tasques d’atenció, civisme i prevenció. Educador de carrer per apropar diferents col·lectius als serveis del Punt Jove.

 • Foment de la policia de proximitat amb patrullatges a peu i acció preventiva en primera línia. Seguir amb la instal·lació de càmeres de seguretat i regulació de trànsit al municipi.

 • Seguir treballant amb les entitats per instaurar nous espais de lleure animal i conscienciar als propietaris de la seva responsabilitat.

 • Mediació com a complement de la tasca policial i com a pas previ a l’acció judicial. Estudi per a la commutació de penes econòmiques per treballs a la comunitat.