Què hem fet?

Posem en valor elements patrimonials

Pont de Ferro
Pont de Ferro
  • Pont de ferro + via verda

Dins l'espai públic ens trobem amb elements patrimonials que contribueixen a donar personalitat al municipi i reforcen el sentit d'identitat dels ciutadans. Con vé tenir cura d'aquests elements i donar-los el relleu necessari. Per això hem procedit a la il·luminació del castell de Sant Est e ve de la Fosca, de l'escultura la Dama del Vent o del pont Eiel. En el cas del pont, se n'ha f et la restauració, se li ha retornat el color original i, a més de la seva funció habitual, servirà de punt de connexió del carril bici que ve de Sant Joan i la se va prolongació fins al Passeig del Mar .

El Pont de Ferro torna a lluir, tant de dia com de nit 

[http://tempspalamos.blogspot.com/2017/11/el-pont-de-ferro-torna-lluir-tant-de.html]