10 idees estratègiques

idees estratègiques i compromisos de la Candidatura d'ERC Palamós 2019

10 primers membres candidatura
10 primers membres candidatura

Palamós Republicà: un municipi per viure

Palamós i Sant Joan és un municipi amb un entorn privilegiat que valora la seva història i mira al futur. El Palamós Republicà és el Palamós de les persones, que posa en valor els seus potencials socials, culturals, patrimonials i econòmics per generar oportunitats. Un model equilibrat que posa eines perquè les persones puguin créixer, aprendre, treballar i gaudir en les diferents etapes de la vida. Un municipi per viure.  Volem:

Ciutadania lliure i compromesa. Totes les accions i els espais públics poden ser transformadors socials. Mirada educadora de 360º i aposta per una dinàmica activa i participativa de la ciutadania com a font d'oportunitats de promoció social.

Posar en valor qui som per anar més lluny.  Dinamització econòmica a partir dels potencials del municipi. Gestió ambiental responsable. Cura de l’espai públic per fer-lo més acollidor, accessible, i adequat al vianant i a l’ús de la bicicleta.

Estem compromesos amb:  

  1. Participació, transparència i bon govern.
  2. La justícia social com a principi orientador de les polítiques.
  3. La igualtat efectiva entre home i dones
  4. Dinamització econòmica responsable.
  5. Territori equilibrat i desenvolupament sostenible.
  6. Eficiència, transversalitat i accessibilitat als serveis.
  7. Tolerància zero amb la corrupció política.
  8. Renovació de càrrecs electes per a la regeneració democràtica
  9. Proximitat de l’administració i els electes amb la ciutadania
  10. Compromís amb la construcció de la República.

 

10 idees estratègiques pel Palamós per viure

1: Escola Esportiva. Programa municipal d'educació esportiva per a la promoció de l'esport com a forma de vida saludable especialment a la primera infància i adolescència. Formació  de monitors i entitats, participació de les entitats i millora d'instal·lacions per atendre millor la diversitat esportiva (pavelló annex a l'actual).

2: Tenim memòria i construïm futur de forma col·lectiva. Recuperació i divulgació del patrimoni material i immaterial fent-lo accessible físicament o amb mitjans tecnològics. Aprofundir en els espais d’interlocució amb els veïns i veïnes (associacions de veïns, assemblees, regidors delegats de zona) 

3: Pla d'Acció Cultural, associacionisme i interacció social. Mirada àmplia i multidisciplinar de la cultura com a motor de transformació i de creixement personal (formació, participació, creació, producció i difusió). Actualització d’equipaments per activitats i produccions de diferents formats.  Polivalència dels espais cívics avançant en la cogestió i que promocionin la interacció entre entitats (Galeries Carme). Espai jove com a referent d’iniciatives socioeducatives i de propostes d’oci juvenil amb valor afegit, especialment a l'etapa adolescent.

4: Viure al meu poble. Naixement del model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús en solar municipal; primera promoció de 34 habitatges amb prioritat per joves. Mesures pel foment de pisos de lloguer: gravament pisos turístics, borsa de lloguer social amb pisos de grans tenedors com bancs, i programes de lloguer fomentant la captació d’habitatges privats buits per a lloguer assequible i programes socials com pisos compartits amb gent gran).

5: Model formatiu. Reduir la massificació a secundària i promocionar la línia continua primària-secundària amb model d’Institut Escola al Vila-romà. Projectes municipal d'educació en valors amb coordinació transversal dins ajuntament i altres agents (gènere, prevenció salut, identitat local, memòria històrica). Programes per a l'acompanyament formatiu als joves en els seus itineraris formatius i d'accés al món laboral.

6: Eixos comercials i més tecnologia. Continuïtat dels eixos comercials i entorns pacificats de trànsit. Pla d’acció comercial com a estratègia de dinamització local. Seguir desenvolupant l’accés a la tecnologia als espais públics i utilitzant la tecnologia per a millorar la comunicació, la interlocució i les gestions administratives. 

7: Som entorn i producte de qualitat. Continuïtat del camí de ronda de castell al passeig de les pites (mar, muntanya i nucli). Projecte de nou mercat com a espai de realçament del producte de km0, i planificació del nou edifici. Projecte estratègic “Palamós Peix” posant en valor el peix de la llotja com a producte singular i de qualitat, impactant en diversos sectors i articulant iniciatives socials; i seguir treballant amb la garantia de la gamba i les seves possibilitats.

8: Gestió ambiental i reciclatge. Nou model de recollida selectiva amb consens polític i participació dels ciutadans en el nou repte. Reducció, promoció de la reutilització i millores en triatge i logística en la recollida de residus. Ordenació d’usos i accions de preservació del medi (abalisament ecològic, gestió respectuosa paratge Castell, reserva biosfera). 

9: Planificació de mirada llarga. Reobrir el pla territorial (Generalitat) que permeti debatre sobre una zona alternativa a la Pietat:  zona d’activitats econòmiques que prioritzi les petites i mitjanes empreses, els oficis i reservi espai per un nou hospital perquè pugui créixer, millorar les connexions i garantim que l’hospital comarcal es quedi a Palamós.

10: Mobilitat segura i espai públic obert. Espai públic diàfan i sense barreres. Municipi més peatonal i més ciclable. Mobilitat amb preferència unidireccional. càmeres de regulació en zones peatonals i seguretat. Projectes integrals als barris que contribueixin al municipi per tothom (accessibilitat, mesures per evitar inundacions, espais comuns com les places, carrils bici urbans). Seguir desenvolupant el pla de manteniment amb asfaltatges i voreres. Projecte del futur passeig del mar, amb debat ciutadà.