Candidats/tes

22. Laura Ibáñez Batlle

22. Laura Ibáñez
22. Laura Ibáñez

La Laura és militant de Jovent Republicà des del 2015, i actualment està estudiant Ciències biomèdiques.

“La joventut és una etapa de la vida; intensa, important i plena d'energia. Els i les joves som present i futur, sovint només es tendeix a pensar-nos com individus que projectem futur però mentre som joves fem societat, participem de societat i necessitem suport, com en totes les etapes de la vida, per poder-la fer més plena.  Les polítiques públiques han de tenir en compte l’etapa juvenil amb les seves necessitats específiques: formació, accés a la cultura, habitatge, món laboral, opcions d’oci…"